Chỗ Ở

Chi Tiết về Khách Sạn

Courtyard Houston Hobby Airport
9190 Gulf Freeway
Houston, TX 77017
Điện thoại: 713-910-1700

Xin thuê phòng ngủ ở đây cho thuận tiện. Thuê phòng ở Courtyard Houston Hobby Airport Hotel cũng là giúp làm giảm bớt chi phí cho Đại-hội. Xin đặt phòng ngay bây giờ.

Khi đặt phòng ngủ cho quý vị, xin nêu lên Revival Conference để được áp dụng giá đặc biệt là 89 Mỹ kim (bao gồm điểm tâm và thuế) cho phòng giường King tiêu chuẩn hay phòng hai giường.

Ghi chú: Nếu quý vị là các mục sư đạt tiêu chuẩn bảo trợ của chúng tôi, xin email tới chúng tôi ở địa chỉ daihoi@vbcweb.org để đặt chỗ ở miễn phí cho quý vị. Xin bấm chỗ nầy để biết thêm chi tiết.

Các Bữa Ăn

Năm nay tất cả những người tham dự Đại Hội sẽ cần chuẩn bị riêng cho các buổi ăn của mình.
  1. Các nhà hàng quán ăn gần khách sạn cho những người có xe riêng