Buôn Bán Sản Phẩm

Áo Thun

Áo thun Đại Hội có thể được đặt sẵn khi quý vị đăng ký đại hội. Khi đến đại hội, quý vị có thể đến lấy áo thun mình đã đặt sẵn tại Quầy Lưu Niệm. Xin quý vị lưu ý, số lượng áo có giới hạn nên nếu chậm trễ, có thể sẽ hết hàng.

Buôn Bán Sản Phẩm Riêng

Rất tiếc, sẽ không có bán sản phẩm cá nhân trong Đại Hội Phục Hưng.