Việc Vận Chuyển

Vui lòng sắp xếp phương tiện đi lại từ Sân bay Houston Hobby (HOU) với khách sạn nếu đặt phòng gần sân bay. Hầu hết các khách sạn trong vòng 5 km từ HOU đều cung cấp dịch vụ đưa đón miễn phí cho những khách đến / đi HOU. Dịch vụ đưa đón từ khách sạn đến hội nghị sẽ không được cung cấp. Quý vị sẽ cần thu xếp phương tiện di chuyển cá nhân đến / từ hội nghị và ăn uống.

Nếu quý vị đến và về qua phi trường George Bush Intercontinental Airport (IAH), chúng tôi đề nghị quý vị nên mua dịch vụ vận chuyển đón đưa (từ phi trường về khách sạn và từ khách sạn ra phi trường) qua SuperShuttle. Vui lòng truy cập trang web của họ http://www.supershuttle.com/ để mua dịch vụ và biết thêm chi tiết.

Chúng tôi khuyến khích thuê xe hơi để đi đến / đi từ hội nghị bao gồm cả thời gian ăn và nghỉ.

Sân Bay Quốc Tế George Bush (IAH)

Terminal A:

 • Dịch vụ Thuê Xe / Taxi / Dịch vụ đặt xe trực tuyến (Uber hoặc Lyft): Cửa Exit A-115
 • Quầy dịch vụ của Super Shuttle ở gần: Cửa Exit A-114

Termial B:

 • Dịch vụ Thuê Xe / Taxi / Dịch vụ đặt xe trực tuyến (Uber hoặc Lyft): Cửa Exit B-103
 • Quầy dịch vụ của Super Shuttle ở gần: Cửa Exit B-102

Terminal C:

 • Dịch vụ Thuê Xe / Taxi / Dịch vụ đặt xe trực tuyến (Uber hoặc Lyft): Cửa Exit C-106
 • Quầy dịch vụ của Super Shuttle ở gần: Cửa Exit C-102

Terminal E:

 • Dịch vụ Thuê Xe / Taxi / Dịch vụ đặt xe trực tuyến (Uber hoặc Lyft): Cửa Exit E-101 / E-102

Đến Phi Trường HOU

 • Khu vực 1: Dịch vụ thuê xe – tại nơi này, sẽ có xe đưa quý vị đến chỗ của chiếc xe mà quý vị đặt thuê
 • Khu vực 2: Nơi dành cho Taxi
 • Khu vực 3: Nơi dành cho xe đưa rước của khách sạn
 • Khu vực 4: Nơi dành cho các dịch vụ đặt xe trực tuyến như Uber, Lyft

Thuê Xe

Quý vị có thể đặt thuê xe tại Houston Hobby Airport (HOU) để di chuyển từ sân bay đến đại hội và ngược lại, và cũng như có phương tiện để mua thức ăn.

Enterprise

Budget

Hertz

Avis