Chương trình cho những người nói tiếng Anh

Vào ngày thứ Bảy, 14 tháng 10, chúng ta sẽ có buổi nhóm riêng dành cho các bạn học sinh Trung học, Đại học và thanh niên độc thân. Bữa trưa sẽ được cung cấp khi chúng ta tụ tập và kết nối với nhau. Sau buổi ăn trưa, Mục Sư Samuel Huỳnh sẽ chia sẻ Lời Chúa. Hãy nhớ trả lời trên biểu mẫu đăng ký của bạn cho sự kiện này.