Chương trình cho những người nói tiếng Anh

Vào ngày 12 tháng 10, chúng ta sẽ có buổi đi chơi dành cho các bạn học sinh Trung học, Đại học và thanh niên độc thân để tạo cơ hội cho các bạn được gặp gỡ, kết thân và chia sẻ niềm vui. Đại Hội Phục Hưng không chỉ là dịp để đón nhận các sứ điệp và sự cầu nguyện, mà còn là dịp để ta xây dựng tình thân với các anh chị em từ khắp nơi trên thế giới. Sẽ có các trò chơi, bowling, thức ăn nhẹ và nhiều hơn thế nữa! Chúng tôi rất mong đợi khoảng thời gian thông công tuyệt vời này! 
 
Vào Chúa Nhật, ngày 13 tháng 10, sẽ có buổi sinh hoạt đặc biệt cho các bạn thanh niên và thiếu niên. Mục Sư Samuel Huỳnh của VBC Houston sẽ chia sẻ Lời Chúa cho buổi nhóm này.