Thiếu Niên & Thanh Niên

Thiếu Niên (từ Lớp 9 tới Lớp 12)

Những thiếu niên sẽ có một buổi nhóm riêng. Xin xem bản liệt kê giờ giấc trong thời biểu.

Thanh Niên (Sinh-viên/Chuyên viên trẻ/Thanh niên độc thân)

Thanh niên sẽ có một buổi nhóm riêng. Xin xem bản liệt kê giờ giấc trong thời biểu.