Thiếu Niên & Thanh Niên

Vào ngày thứ Bảy, 14 tháng 10, chúng ta sẽ có buổi nhóm riêng dành cho các bạn học sinh Trung học, Đại học và thanh niên độc thân. Bữa trưa sẽ được cung cấp khi chúng ta nhóm lại và kết nối với nhau. Sau buổi ăn trưa, Mục Sư Samuel Huỳnh sẽ chia sẻ Lời Chúa. Hãy nhớ trả lời trên biểu mẫu đăng ký của bạn cho sự kiện này.

Vào Chủ Nhật, ngày 15 tháng 10, chúng ta cũng sẽ có một buổi họp mặt thông công vui vẻ bao gồm bữa trưa cho tất cả các bạn tuổi tiểu học, trung học, đại học và thanh niên độc thân. Sự kiện này sẽ diễn ra tại địa điểm Đại hội.