Quý Mục Sư

Bảo trợ cho các Mục Sư

Đại Hội Phục Hưng sẽ cung cấp tài trợ cho một số mục sư (hạn chế) trong năm nay. Các khoản tài trợ sẽ bao gồm chỗ ở tại khách sạn và phí đăng ký Đại Hội. Vui lòng sắp xếp cho tất cả các chi phí khác (ví dụ như vé máy bay, đi lại, ăn uống).

Bữa Tiệc Của Các Mục Sư

Như một lời tri ân của chúng tôi đối với các mục sư, chúng tôi mời quý mục sư đến dự Tiệc cùng chúng tôi vào Thứ Bảy, ngày 16 tháng 10. Vui lòng đăng ký cho sự kiện này để quý mục sư và gia đình có thể tham dự khi quý mục sư đăng ký Đại Hội Phục Hưng.